Reglement

1. Voor alle leden.

 1. Ieder lid is verplicht het huishoudelijk reglement te lezen en dit ook strikt na te leven . Turnkring Edelweiss Stabroek v.z.w. werkt volgens een huishoudelijk reglement dat van toepassing is op alle leden die aangesloten zijn bij de club. De teksten van ons reglement, de missie en de visie zijn beschikbaar in een papieren versie indien gewenst. Turnkring Edelweiss Stabroek v.z.w. wijst elke vorm van discriminatie op grond van geslacht, geloof, levensbeschouwing, afkomst en geaardheid af.
 2. Ieder lid betaalt het door de vereniging bepaalde lidgeld. Is het lidgeld niet betaalt 1 maand na het overhandigen van de overschrijving, dan wordt het lidgeld verhoogd met €5. Indien de betaling dan niet is gebeurd binnen de 5 werkdagen dan word de toegang voor het lid tot de zaal ontzegd.
 3. Eenmaal het lidgeld is betaald, is het onmogelijk om dit terug te eisen.
 4. Wees tijdig aan de zaal, maar ook niet te vroeg zodat de vorige les niet wordt gestoord.
 5. Kleding: korte broek, nauw aansluitende legging , t-shirt of maillot. GEEN rokjes, tutu’s, jeansbroeken en dikke truien!
 6. Turnpantoffels zijn niet verplicht. Bij voorkeur blote voeten. Dikke sportschoenen zijn verboden!
 7. Lange haren worden samengebonden, enkel gebruik maken van elastieken, speldjes, haarnetjes of donuts. Ingeval van neten en/of luizen is het niet toegelaten deel te nemen aan de lessen.
 8. Het dragen van juwelen is verboden.
 9. T-shirt van de club zijn verkrijgbaar in de zaal tegen de prijs van €15.
 10. Geen enkele toeschouwer mag de zaal betreden tijdens de oefenstonde, tenzij bij uitdrukkelijke toestemming van de dienstdoende leiding.
 11. Het is ten strengste verboden te roken in de kleedkamers en in de turnzaal.
 12. De valmatten en/of turntoestellen worden steeds door 2 personen gedragen en dus nooit over de vloer gesleept.
 13. Na elke les worden steeds alle toestellen en toebehoren op hun plaats gezet, tenzij dit uitdrukkelijk door de leiding anders wordt gevraagd.
 14. Klachten en/of ideeën kunnen altijd aan de leiding worden gemeld. Je klacht en/of idee zal in de eerst volgende vergadering worden besproken. Onze opmerking/resultaat zal u dan eerstdaags worden medegedeeld.
 15. De leiding bepaalt de indeling van ACRO en de Tumbling. Er wordt onder geen beding de keuze gelaten, nog aan de turners, noch aan de ouders.
 16. ACRO en Tumbling zijn keur(selectie)groepen. Iedereen die tot 1 van deze keurgroepen behoort, moet zowel het lidgeld van de gewone groep als van de keurgroepen betalen. Van deze groepen wordt verwacht dat zij zich ieder jaar online inschrijven via de link van de Gymfed. Er wordt eveneens verwacht dat zij deelnemen aan de gewone lessen daar zij enkel op die manier iets kunnen bijleren.
 17. Waardevolle voorwerpen worden thuis gelaten! De club is niet verantwoordelijk bij eventuele beschadigingen of diefstallen!
 18. Onze club waakt over een optimale veiligheid van de gymnasten voor, tijdens en na de les. Het dragen van een fluo-hesje en helm raden we aan, aan iedereen die met de fiets naar de zaal komt.
 19. Onze club streeft ernaar dat iedereen gezond sport: GEZOND SPORTEN IS OKE! Laat het niet bij slogans alleen, maar doe er iets aan! Zeker als je aandacht besteedt aan letselpreventie, gezonde voeding en goed onderhouden sportmateriaal. Luister vooral naar je eigen lichaam. Meer weten? Ga naar www.gezondsporten.be.

2. Voor de kleuters.

 1. Zakdoek en een proper broekje komen heel vaak van pas. Zorg er tevens voor dat uw kleuter naar de w.c. is geweest vooraleer de les begint.
 2. De ouders brengen hun kinderen naar de zaal tot aan de deur en komen hun kleuters ook op tijd afhalen. Indien men door één of andere reden belet is dient met steeds de leiding te verwittigen.

3. Voor de keurgroepen.

 1. Uniform aan te schaffen d.w.z. t-shirt, maillot en trainingspak. Gewichtjes met een minimaal gewicht van 0,5kg. Gewichtjes dienen zelf aangeschaft te worden en worden elke les gebruikt!
 2. Zo vaak mogelijk aan alle lessen deelnemen. De wedstrijd gymnasten moeten deelnemen aan de voorgeschreven verplichte voorrondes! En na selectie deelnemen aan het Vlaams- en Belgisch kampioenschap!
 3. Indien niet wordt deelgenomen aan optredens of wedstrijden moet er minimaal 3 weken op voorhand verwittigen! Indien geen deelname aan wedstrijd na inschrijving dient een doktersbriefje binnengebracht te worden.
 4. Het inschrijvingsgeld van de happening, individueel- en groepswedstrijden en wedstrijdlicentie moet zelf betaald worden door de gymnast of door de ouders! Bij inschrijving (oktober) wordt een voorschot betaald van €35 en voor de A-gymnasten + €5 verhoogd tarief. Na het wedstrijdseizoen wordt een eventuele eindfactuur verrekend. De eindfactuur wordt bepaald door het aantal deelnames en boetes. Het totaal van de boetes wordt betaald door het totaal aantal wedstrijd gymnasten van het seizoen. Bij niet deelname van een wedstrijd telt de volgende regels: Verwittiging 3 weken voor de wedstrijd: geen kosten. Verwittiging binnen 3 weken van de wedstrijd met doktersbriefje: betaling enkel wedstrijd geld. Verwittiging binnen 3 weken zonder doktersbriefje: betaling wedstrijdgeld + boete van €50.
 5. Bij alle groepsactiviteiten blijven de gymnasten in groep! Uitzonderingen worden enkel toegestaan door de aanwezige leiding.
 6. Het lidgeld moet ten laatste 15 oktober betaald zijn! Na 15 oktober: geen deelname aan de wedstrijden!
 7. Vanaf het A-niveau moet een officieel doktersattest voor 1 november afgeleverd worden! Geen attest: geen deelname wedstrijden!
 8. Wedstrijdgymnasten zijn onderhouden aan een club contract! Veranderen van club kan enkel van 1 tot 30 juni of mits onderling overleg van beide clubs!

GDPR

Wij geven om je privacy. Daarom hebben we onze gebruiksvoorwaarden aangepast conform de Europese privacy wet (GDPR).

We hebben onze privacy policy geüpdatet om je meer inzage te verlenen in je gegevens en op welke manier wij ze gebruiken.

Je persoonsgegevens worden uitsluiten verwerkt voor intern gebruik en worden in geen geval doorgegeven aan derden.

De aanpassingen van onze privacy policy en algemene voorwaarden gaan vanzelf in, je hoeft hiervoor niets te doen.

Door gebruik te blijven maken van onze website verklaar je je akkoord met de aangepaste privacy policy en algemene voorwaarden.

Laat het ons intern weten dat je liever hebt dat er geen foto’s van je op onze website en/of sociale platformen verschijnen of dat je gegevens verwijderd of aangepast moeten worden.

Laatste update op 6 mei 2019 door Kevin Vanden Ostende